AGM Circular 02-2017

MALTA DARTS ASSOCIATION
P.O.Box 119, MARSA MTP 1001
Mob: 79053035
Email: dartsmalta@gmail.com

24th July 2017

cir 02/17
AGM & TEAM REGISTRATIONS

Dear Secretary,

Please be informed that the Annual General Meeting is going to be held at the Zejtun Juventutis Domus
on FRIDAY 22nd SEPTEMBER 2017.

May I remind you that according to our Statute, all clubs have to be represented by at least one
member. A fine will be issued accordingly for any clubs not abiding with this rule. Attached please find forms in regards of Statute amendment proposals and elections forms for executive committee members. Seven members will be elected to join the rest of the executive committee. Forms have to reach M.D.A. by not later than MONDAY 4th SEPTEMBER 2017.

Please also note that team registrations, together with at least 5 signed player registration forms, have
to reach M.D.A., through Mr. Joe Borg, by not later than MONDAY 4th SEPTEMBER 2017.

Those of you who have not as yet returned their ID Cards are kindly requested to do so at the earliest
by contacting Mr. Joe Borg on 77462130. You can also pick up new registration forms via Mr. Borg.


Sur Segretarju,

Nixtieq ninfurmak li l-laqgħa ġenerali annwali ser issir nhar L-ERBGĦA 22 TA’ SETTEMBRU 2017, ġewwa iż-Żejtun Juventutis Domus.

Infakkar ukoll li skond l-istatut, kull club irid ikun rappreżentat min tal- inqas persuna waħda. Multa tapplika f’każ li ħadd min dak il-club ma jkollu rappreżentant preżenti għal AGM. Ma din iċ-ċirkolari għandkom issibu mehmuż wkoll il formola biex tipproponu xi tibdil fl-istatut kif ukoll formola biex tinnomina persuna biex tifforma parti mil-kumitat eżekuttiv tal- MDA. Seba’ membri jridu jiġu eletti biex jingħaqdu mal- kumplament tal-eżekuttiv. Il-formoli jridu jintbgħatu mhux aktar tard mit- TNEJN 4 TA’ SETTEMBRU 2017.

Ninfurmak ukoll li r-reġistrazzjoni tal-club għal istaġun 2017/18 flimkien ma minimu ta ħames reġistrazzjonijiet tal-plejers, iridu jaslu għand l-MDA, tramite is-sur Joe Borg, mhux aktar tard mit-TNEJN 4 TA’ SETTEMBRU 2017.

Dawk minnkom li għadhom ma rritornawx l-ID Cards huma mitluba jagħmlu dan mil aktar fis possibli
billi tikkuntattjaw lis- sur Joe Borg fuq 77462130. Tistaw ukoll tiġbru ir-reġistrazzjonijiet ġodda
mingħand is-Sur Borg.

Regards/Tislijiet,
Mario Fleri Soler
General Secretary