Circular – 4 a side KO

4 a side Knock Out

 

Sur segretarju,

Nixtieq infakkrek li d-data tal-gheluq tar-registrazzjonijiet ghan-knock out tal-4 a side jghalqu nhar il-Gimgha 12 ta Jannar 2018 bil poloz jitilaw qabel il Premier League Qualifier fid-19 ta Jannar 2018. Infakkru li biex club idahhal aktar min zewg timijiet irid ikollu it-tieni venue fejn jista jintlghab il-loghob.

Intant, il poloz ta l ahhar 8 tal 5-a-side jitilaw nhar l-Erbgha 3 ta Jannar 2018 qabel il poloz tal-Qualifier tal Premier League.

Kemm fil 4 u kemm fil 5-a-side ma hems seeding u il-polza ssir darba fuq sistema ta elimination bracket system.

____________________________________________________________________________________________

Dear Secretary,

May I remind you that the closing date for the registration of the 4-a-side knock out competition is on Friday the 12th of January 2018. The draws will be held before the Premier League Qualifier on the 19th of January 2018. Any clubs registering more than two teams need to have a second venue available.

On the other hand, the draws of the last 8 teams of the 5-a-side competition will be held on the 3rd of January 2018 before the Premier League Qualifiers.

Both for the 4 and the 5 a side there will be no seeding and the draw will be done once as elimination bracket system.

 

 

Tislijiet/Regards

 

Mario Fleri Soler

General Secretary

Malta Darts Association