Press Release: Ħarsa lejn l-Istagun – 2015/16

Nhar il-gimgha 9 ta` Ottubru jinataw bidu ghal-54 edizjoni tal-kampjonati nazzjonali tad-darts f`Malta. Ic-champions renjanti Floriana Ajax jintaqaw mar-runners up tas-sena l-ohra Kalkara St. Joseph fl`ewwel konfront.

L-ewwel indikazjonijiet jipuntaw ghalbatalja bejn tliet timijiet ghar rebh talkampjonat: Floriana Ajax, Kalkara St.Joseph u Marsa St.Michael.

Il-hames timijiet l-ohrajn li jifurmaw loghla divizjoni jikompetu ghar-raba post u aktar importanti li jevitaw ir-relegazjoni.

Fit-tieni divizjoni, it-tim il-gdid ta Mosta Horsehoe bar huma il-favoriti li jirbhu il-kampjonat minajr problemi. It-tim jinkonsiti min erba players li jifurmaw jew kienu jifurmaw parti mit-tim nazzjonali. Numru ta timijiet ohra jisiltu ghat tieni post li jfisser promozjoni ghal l-oghla divizjoni.

Il-konfronti ta l-ewwel gurnata huma:

L-ewwel divizjoni – Gudja POs Bar A v Bormla Bocci Club A, Hamrun Education Bar A v Birzebbugia Cox Sports Bar A, Floriana Ajax A v Kalkara St. Joseph, Birkirkara Juventus Vero Amore v Marsa St. Michaels.

It-tieni divizjoni – Bormla Bocci Club B v Floriana Ajax B, Birzebbugia Cox Sports Bar A v Mosta Bocci Club, Zejtun Juventutis Domus v Hamrun Education Bar B, Bugibba Munchies Pub v Gudja POs Bar B, Mosta Horseshoe Bar v Fgura Xuereb Installation, Cospicua Rangers v Zejtun Beland Band Club.

Awguri lil kull min huwa involut fl-isport tad-darts.

Regards,

Andre Zammit | Public Relations Officer | Malta Darts Association